İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371599

Aşağıdakilerin hangisi performans değerlemenin amaçları arasında değildir?


İnsan gücü planlaması için personel envanteri hazırlamak

Personelin eğitim gereksinimini saptamak

Ödül ve ceza sisteminde girdi temin etmek

Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek

Çalışanların yetersizliklerini saptamak ve yüzlerine vurmak


Yanıt Açıklaması:

Çalışanların yetersizlikleri hakkında bilgi verilir ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri için motive etmek gerekir. Dolayısıyla son seçenekteki yargı yanlıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum