İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #894856

Toplu iş uyuşmazlıklarında; ara buluculuk ve uzlaştırmadan farklı olarak, iş uyuşmazlıklarının çözümünde karar verici bir organ aşağıdakilerden hangisidir?


hakem

işveren

işletmeci

müşteri lişkileri

banka


Yanıt Açıklaması:

Hakem: Hakemlik ara buluculuk ve uzlaştırmadan farklı olarak, iş uyuşmazlıklarının çözümünde karar verici bir organdır. Zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki şekli vardır. Zorunlu hakemlikte, grev ve lokavtın yasak olduğu durumlarda uyuşmazlığın çözümünde kesin kararı hakem verir. Taraflar, bu karara uymak zorundadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum