İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371699

Aşağıdaki hatalardan hangisi “personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünmek” hatasıdır?


Merkezi eğilim hatası

Halo etkisi

Kontrast hataları

Müsamaha ve katılık

Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda bahsedilen hata türü halo etkisidir. Halo etkisi mülakatı yapan kişinin, adayın çekim alanına girmesidir. Adayın davranış veya tutumlarıyla mülakatı yapan uzmanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi mülakat sonucunu değiştirebilir. Halo etkisi adayın potansiyel performansını değerlerken objektif davranılmasını etkileyecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum