İnsan Kaynakları Yönetimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Personelin ayrı ayrı yaptıkları her bir işin ne kadar zamanda yapıldığının miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin ve karşılığında ödenecek ücretin hesaplanmasının güç olduğu durumlarda hangi ücret sistemi kullanılır?


Götürü ücret
Prime dayalı ücret
Zamana dayalı ücret
Parça başı ücret
Yetkinliklere dayalı ücret

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri sendika temsilcilerinin görevlerinden değildir?


İşçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek

Toplu iş sözleşmesi hükümlerini belirlemek

İşçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek

İşyerlerinde izin kuruluna işçi üye seçmek

şçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunda görev yapmak


3.Soru

Aşağıdaki hatalardan hangisi “personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünmek” hatasıdır?


Merkezi eğilim hatası

Halo etkisi

Kontrast hataları

Müsamaha ve katılık

Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinde problemlere neden olabilecek insani faktörlerden biridir?


Gece vardiyası

Gürültü

Yetersiz ısı ve ışık

Uygun olmayan tekniklerin kullanımı

Makinelerin bakımsızlığı


5.Soru

İşe alıştırma programının işletme açısından en temel ve nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?


İşe başlayan çalışanların, işle ilgili korkularından ve ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olmak.

İşletmenin kurallarını, işletme hakkındaki genel bilgileri ve çalışma koşullarını “kısa zamanda” öğretmek.

C¸alışanlar işe başladıklarında onlara destek olmak.

İşletmenin zamanının, parasının ve emeğinin boşa gitmesini önlemek.

İşletmenin personel devir hızını düşürmek.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hâl ve hareketlerine öngörülen bir ceza türüdür?


Uyarma
Kınama
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
İşten çıkarma

7.Soru

Bir x işletmesi nitelikli personel bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Mevcut personellerin ise motivasyonları ve iş tatmin düzeyleri düşüktür. İşletme nitelikli personel bulmak, elde tutmak ve motive etmek için birincil olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Ücret yönetimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmelidir
Sosyal olanakları geliştirmelidir
Diğer işletmelerle işbirliğine gitmelidir
Çalışma ortamı iyileştirmelidir
İşçi bulma kurumundan nitelikli personel temin etmelidir