İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #878251

Aşağıdakilerden hangisi İşyeri sendika temsilcilerinin görevlerinden değildir?


İşçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek

Toplu iş sözleşmesi hükümlerini belirlemek

İşçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek

İşyerlerinde izin kuruluna işçi üye seçmek

şçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunda görev yapmak


Yanıt Açıklaması:

İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri şu şekilde sıralanabilir (Bingöl, 2003, s.398): 1. İşçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, 2. İşçi ile işveren arasındaki işbirliği ve çalışma uyumu ile çalışma barışını sürdürmek, 3. İşçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, 4. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını izlemek ve yardımcı olmak, 5. İşyerlerinde izin kuruluna işçi üye seçmek, 6. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunda görev yapmak.

Yorumlar
  • 0 Yorum