İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12295

I. Kurallardan habersiz olmaII. Kuralları yanlış anlamaIII. Kasıtlı davranışIV. Bireysel amaçları hedeflemeV. Motivasyon eksikliğiYukarıdakilerin hangileri işletmelerde personelin kurallara uymamasının nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I
I ve II
I, II, III ve V
I, II, III ve IV
I, II, III, IV, V

Yanıt Açıklaması: İşletme çalışanları örgüt amaçlarına ulaşmaya çalışırken bireysel amaçlarına da ulaşmaya çalışırlar. Bu durum işletmelerde personelin kurallara uymamasının nedenlerinden biri değildir.
Yorumlar
  • 0 Yorum