İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12378

I. Hırsızlık II. Uyuşturucu kullanma III. Cinsel saldırı IV. İşe geç gelme V. İzinsiz işe gelmemeYukarıdaki suçlardan hangisi/hangileri için kademeli cezalandırma sistemi uygulanır?


Yalnız I
Yalnız II
I-II-III
Yalnız IV
IV-V

Yanıt Açıklaması: Kademeli cezalandırma sistemi hafif sayılabilecek türden suçlara uygulanır. İş yerinde uyuşturucu kullanma, hırsızlık ve tecavüz gibi ağır suçlarda kademeli disiplin uygulanmaz. Ağır suçların bir kez işlenmesi, işten çıkarma ile cezalandırılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum