İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12538

Aşağıdakilerden hangisi uygulamada gözlenen başlıca ceza türlerinden değildir?


Uyarma
Kınama
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
Disiplin cezası verme

Yanıt Açıklaması: Uygulamada gözlenen başlıca ceza türleri şöyle genellenebilir: • Uyarma • Kınama • Ücret kesme • Geçici işten uzaklaştırma • İşten çıkarma Bu gruba girmeyen disiplin cezası verme seçeneğidir. Cevap E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum