İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12552

S-Specific M-Measurable A-Achievable R-Reasonable T-Time-Bound Yukarıda sıralanmış terimler hangi sorunun cevabı niteliğindedir?


Performans değerleme sürecinin aşamaları
Performans değerlemesi yapılırken karşılaşılan hatalar
Bireylerin kariyer seçimini etkileyen unsurlar
Bireysel kariyer planlaması aşamaları
Performans standartlarının sahip olduğu özellikler

Yanıt Açıklaması: Performans standartları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: • S-Specific: Hedefler yapılan işle ilgili olmalı, önceden uzlaşılmalı, “belirli (somut)” olmalı ve çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir. • M-Measurable: Standartlar objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır.Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir.Standartlar nicel ise ölçüm daha kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir. • A-Achievable: Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır.Hedefler çalışanın ne asla başaramayacağı zorlukta ne de çok kolay başarılabilecek düzeyde olmamalıdır. • R-Reasonable: Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır. • T-Time-Bound: Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya yıllık) olmalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum