İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1369175

Personelin bilgisini, personelin  özellikle  liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Size göre bu nitelikleri geliştirebilmek üzere hangi performans kriterlerinin üzerinde durmalıdır?


Kişilik O¨zelliklerine Dayalı Kriterler 

Davranışlara Dayalı Kriterler

C¸ıktılara Dayalı Kriterler

Demografik kriterler

Yetkinliklere Dayalı Kriterler


Yanıt Açıklaması:

Performans kriteri, performansın en önemli unsuru nedir, sorusuna yanıt vermektedir. Bu unsurları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

    • Kişilik O¨zelliklerine Dayalı Kriterler: Personelin istenen performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır. Bunlar doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zeka^, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsar.

    • Davranışlara Dayalı Kriterler: İyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içerir. Bu kriterler, inisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb. unsurlarla ilgilidir.

    • Yetkinliklere Dayalı Kriterler: Personelin bilgisini, becerisini ve davra- nışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar. Performans değerleme sisteminde kullanılan liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi yetkinlikler, bir örgütte mükemmelliği yaratacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak tanımlanır.

    • C¸ıktılara Dayalı Kriterler: Gerçekleşen etkinliklerin genellikle miktarı ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çıktı üretildiği üzerinde durur. O¨rneğin; hizmet edilen müşteri sayısı, yapılan satışın miktarı ya da parasal tutarı, üretilen ürün sayısı gibi kriterler çıktı miktarına bağlıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum