İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371540

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemlerden değildir?


Davranışsal skalaları

Dinamik sorunlar eğitimi

Geleneksel değerleme skalaları

Kritik olay yönetimi

Kontrol listesi yöntemi


Yanıt Açıklaması:

Ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemleri dört başlık altında incelemek mümkündür.
Geleneksel değerleme skalaları, en bilinen ve en yaygın kullanılan performans değerleme yöntemidir. Bu yöntem-de kişilerin performansları çeşitli kriterler açısından bir skala ile ölçülmektedir.
Davranışsal değerleme skalalan, geleneksel skalalarda olduğu gibi değerlemeyi yapan kişinin personeli standart bir skala üzerinde zayıftan mükemmele doğru derecelendirmesini gerektirir. Ancak bu yöntemde farklı olarak doğrudan işle ilgili olduğu düşünülen davranışlar tanımlanır ve farklı performans düzeylerini göstermek için kritik olaylar kullanılır.
Kritik olay yöntemi, personelin davranışlarındaki kritik olayları belirlemeyi, sınıflandırmayı ve kaydetmeyi içermektedir. Bu yöntem, astlarını gözlemleyen amirlerin iş sırasında meydana gelen başarı veya başarısızlıkları kaydedip bu kayıtlara göre performansı ölçmesine dayan-maktadır.
Kontrol listesi yöntemi, bir grup işi tanımlamaya dönük olarak hazırlanan bir değerleme listesinin kontrol edilmesi şeklinde uygulanır. Değerlemeci bu listede yer alan çok sayıda hazır cümleden kişiye uygun olanları işaretler. İşaretlenen olumlu veya olumsuz cümleler daha sonra uzmanlar tarafından değerlemeye alınır.

Yorumlar
  • 0 Yorum