İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372086

Başlıca ceza yöntemleri aşağıdakilerden hangileridir?
I. Uyarma
II. Kınama
III. Ücret kesme
IV. Geçici işten uzaklaştırma
V. İşten çıkarma


Yalnız I

Yalnız II

I – II

I – II – III – IV – V

III – IV


Yanıt Açıklaması:

Başlıca ceza yöntemleri; Uyarma, Kınama, Ücret Kesme, Geçici İşten Uzaklaştırma ve İşten Çıkarmadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum