İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12518

Aşağıdakilerden hangisi Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel bir yol haritasıdır?


Ücret düzeyi
Ücret stratejisi
Ücret politikası
Ücret yönetimi
Ücret yapısı

Yanıt Açıklaması: Bir ücret sistemi kurulurken öncelikle ücret politikasının ve stratejisinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra, sisteme dâhil edilecek işler tanımlanır ve değerlenir. İşgücü piyasasında bu işler için ödenen ücret düzeylerini öğrenmek amacıyla piyasa araştırması yapılır. Elde edilen veriler ışığında işler ücretlendirilir. Bunun sonucunda bir ücret yapısı kurulmuş olur. Yeni ücret yapısı ve uygulanması konusunda personel bilgilendirilir ve sistem uygulamaya konur.
Yorumlar
  • 0 Yorum