İnsan Kaynakları Yönetimi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işe alıştırma programlarını uygularken başvurduğu yöntemlerden değildir?


Görsel Teknikler
Konferanslar
İşletme Gezileri
Rol Oynama Yöntemi
Açık Oturumlar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kariyer seçimini etkileyen unsurlardan psikolojik faktörler arasında yer almaz?


Kişinin kendine olan güveni
İnançlar
Ana-baba ilişkisi
Değerler
Yüksek gelir beklentisi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?


Formen Aracılığıyla Eğitim
İşletme oyunu yöntemi
Açık Hava Eğitimleri
Rol Oynama Yöntemi
T Grup Yöntemi

4.Soru

Bireysel disiplini hangisi tanimlar?


Bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için öz denetime ulaşma çabası.
Okul yöneticilerinin bireysel davranışlar üzerinde kurallar oluşturması
Toplumun yöneticilerinin oluşturduğu disiplin kuralları
İş yerlerinde çalışanlar için oluşturulan örgütsel disiplin kuralları
Aile bireylerinin çalışmalarını düzene sokabilmek için ebeveynler tarafından alınan kararlar

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konulardan değildir?


İşletmenin Tanıtımı
Tanıştırma
İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması
Anketler
İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarıdır?


Ana- kök ücret
Brüt ücret
Net ücret
Giydirilmiş ücret
Reel ücret

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücretin bileşenlerinden biri değildir?


Vergiler
Sosyal yardımlar
Lojman ve kira yardımı
Pirim ve ikramiyeler
Ana ya da kök ücret

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlar arasında yer alabilir?


Mesai bitmeden işi bırakma
İş konusunda amirine kasten yanlış bilgi verme
Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme
Kasıtlı olarak işi yavaşlatma veya geciktirme
İşletmenin mamullerini yetkisi dışında satma veya sipariş alma

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede personel olarak tanımlanamaz?


İşletme sahibi

 Genel müdür

Teknisyen

İşçi

Kapıcı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan işe almanın avantajları arasında yer alır?


Aynı çalışanlarla devam etmek
Terfi ettirilmeyenlerin morallerinde olası problemler
Terfilerin sıralandırılması
Terfilerde politik sürtüşmenin oluşması
Yönetici geliştirme programına ihtiyaç duyma

11.Soru

Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel yol haritasına ne ad verilir?


Ücret stratejisi
İş değerlemesi
Ücret politikası
Performans değerlemesi
Ücret yönetimi 

12.Soru

Aşağıdaki kariyer aşamalarından hangisi “20’li yaşların ortasında sona eren okuldan ilk işe başlayıncaya kadar geçen süre” aşamasıdır?


Kurma aşaması

Kariyer ortası

Kariyer sonu

Azalma (emeklilik)

Keşfetme (arama)


13.Soru

• Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın?• Niçin bu yaklaşımı seçersin?• İlk amirin tepkisi ne olur?• Nasıl sonuçlanır?Adaya, yukarıdaki gibi soruların yöneltildiği mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?


Durumsal mülakat
Davranış tanımlama mülakatı
Karma mülakat
Stres mülakatı
Yapılandırılmış mülakat

14.Soru

İşverenler açısından ücret neden önemlidir?


Maliyet kalemi olması açısından
Statü belirlemesi nedeniyle
Rekabeti belirlemesi açısından
Ürün açısından
Sendikalaşma nedeniyle

15.Soru

Yapıcı disiplin faaliyetinin hedefi nedir?


Para cezası

En ağır cezayı vermek

Kural dışı davranışları ceza vermeden düzeltmek

Caydırma

İşten çıkarma


16.Soru

"Bir işletmede şef kadrosunda çalışan bir personelin, artık daha fazla yükselme olanağının kalmaması durumuna" kariyer yönetiminde ne ad verilir?


Kariyer düzleşmesi
Kariyer yolu
Kariyer değerleri
Kariyer kalıpları
Kariyer hareketliliği

17.Soru

...................................bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır.


İstidam

Tecrübe

Liyakat

Yükselme

Kariyer


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ücret yönetimi sistemini kurmakta ve işletmekte yol gösteren temel bir yol haritasıdır?


Ücret düzeyi
Ücret stratejisi
Ücret politikası
Ücret yönetimi
Ücret yapısı

19.Soru

Bir firmada İnsan Kaynakları Birimi disiplin sistemi ile ilgili aşağıdaki işlerin hangisinden sorumlu değildir?


Disiplin sisteminin kurulması
Disiplin sisteminin tanıtılması
Birimler arası uygulamalarda tekdüzeliğin sağlanması
Sistemin aksayan yönlerinin düzeltilmesi
Sistemin yürütülmesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikalara üye olma nedenleri arasında sayılamaz?


Ekonomik Yararlar

İş Güvencesi

Yönetimin Tutumuna Karşı Güvence

Sosyal İhtiyaçları Karşılama

Hukuki süreçleri takip etme