İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12554

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kariyer seçimini etkileyen unsurlardan psikolojik faktörler arasında yer almaz?


Kişinin kendine olan güveni
İnançlar
Ana-baba ilişkisi
Değerler
Yüksek gelir beklentisi

Yanıt Açıklaması: Psikolojik (Kişisel) Faktörler,kariyer seçimini etkileyen psikolojik faktörler; değerler, inançlar, tutumlar, beklentiler ya da kişilik yapıları ile yakından ilişkilidir.Kişiler sahip olmak istedikleri kariyerle ilgili düşüncelerini geliştirirken içinde doğup büyüdükleri ve kültürünü aldıkları sosyal çevreden mutlaka etkilenmektedirler.Kariyer seçiminde etken olan bir diğer faktör de bireylerin beklentileridir.Kariyer seçiminde bazı bireyler kendilerine en yüksek geliri sağlayacak meslekleri tercih ederken bazıları da kendilerini gerçekleştirme olanağı sunan ve toplumda saygınlık sağlayacağına inandıkları bir kariyerde yoğunlaşacaklardır.Bunun yanında kişilik yapısı da kariyer seçimi açısından önemli bir unsurdur.Kişiliğin oluşmasında etkili olan duygular, düşünceler, başarılar, psikolojik güç gibi faktörler kariyer seçimini doğrudan etkilemektedir.Ayrıca kişinin kendine olan güveni de başlangıçta meslek seçimini kuvvetli bir şekilde etkilemektedir.Ancak bireyin sosyal geçmişi, ana-baba ilişkisi, ailenin toplumsal ekonomik düzeyi, bireyin içinde yer aldığı sosyal çevre kariyer seçimini etkileyen Sosyal (Çevresel) Faktörler arasında yer almaktadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum