İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1057109

Sendikaların zamanla kararlı ve sürekli örgütlü yapılara dönüşmesi sonucunda işçi sınıfında ne olmuştur?


İşçi sınıfının sendikalaşmaya katkısı olmuştur sendikaların faaliyetleri ve üye sayısı bu sayede artmıştır ve her ülkede siyasal yapıya bağlı en az yirmi sendika kurulması şart olmuştur.

Avrupa ülkelerindeki sendikalaşma oranları yükselmiştir sendikalaşma hareketinin merkezi Avrupa olmuştur ve tüm sanayi ülkelerinin işçi sınıfları sendikalaşma hareketine buradan devam etmiştir.

İşçi sınıfı “işçi hareketi” adı verilen bir bilince ulaşmıştır, siyasal ve ekonomik yapıda güç kazanmıştır ve kendi çıkarları doğrultusunda etkileyici bir güç haline gelmiştir.

Başlarda sendikaların yapısı, örgütlenmesi ve mali durumu önemli iken daha sonra küreselleşme, ekonomik değerler ve işçinin bir insan olarak değerli olması kavramları önem kazanmış ve bu durum işçi sınıfının bir üst sınıfa geçmesine sebep olmuştur.

Çıkartılan yasalar ve sendikalaşma hareketinin öncüsü olan işçi sınıfı, sendikaların meşruluk kazanarak devlet kadar çalışma yaşamını etkileyen unsular olmasına sebep olmuştur.


Yanıt Açıklaması:

Devlet; ücretler, çalışma süreleri, iş güvenliği gibi konularda çıkardığı yasalarla çalışma ilişkilerinde düzenleyici bir rol üstlenmeye ve sendikaları yasal olarak tanımaya başlamıştır. 1824 yılında İngiltere’de sendikalaşma serbest bırakılmış; ABD’de 1842, Fransa’da 1884, Almanya’da 1869 yıllarında sendikaların yasal olarak tanınması gerçekleştirilmiştir (Tokol, 2001, s. 18). Böylece başlangıçta kendiliğinden ve geçici nitelik gösteren birleşmeler, zamanla kararlı ve sürekli örgütlenmelere dönüşmüştür. İşçi hareketi, işçi sınıfının bir hareketi olma bilinciyle siyasal ve ekonomik yapıda güçlü ve sürekli örgütler oluşturmuş ve toplumlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileyecek bir güce ulaşmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum