İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12298

Düzeltici disiplin yaklaşımın tüm dünyada geniş bir uygulama alanı bulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Sorunları uzun vadede çözmeyi planlaması
Birey odaklı çözüme yönelmesi
Personelin öz disiplinini sağlaması
Çalışanın kurallara uygun davranmasını sağlamada en etkin, kısa ve az maliyetli yöntem olan cezayı kullanması
Personelin uyum içinde çalışması için kural oluşturması

Yanıt Açıklaması: İşletmeler ticari kuruluşlar olduğundan kısa vadede, az maliyetle sonuca varmak isterler. Bu nedenle disiplin sorunlarının çözümünde uzun vadeli ve birey odaklı eğitim programlarını değil, kısa vadeli, az maliyetli yöntemleri tercih ederler. Bu açıdan düzeltici disiplin yaklaşımının kullandığı ceza yöntemi en etkili yöntemdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum