İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12422

Bazı işletmeler ücret sistemlerini belirlerken iş gücü piyasasına, işe ve işi yapan bireye dayalı ücret sistemlerini göz önünde bulundururlar. Ücret sistemini oluştururken bu sistemlerini bir veya birkaçını birlikte kullanabilmektedirler. Aşağıda numaralandırılmış ücret sistemlerinden hangi(leri) hizmet işletmeleri için en uygun olarak nitelendirilebilir? I. İş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi II. İşe dayalı ücret sistemi III. İşi yapan bireye dayalı ücret sistemi


I
II
III
I, II ve III
I ve III

Yanıt Açıklaması: Hizmet işletmeleri yoğun bir şekilde insan gücüne bağlı olduğundan iş gücü piyasasına ve işi yapan bireye dayalı olarak ücret sistemi geliştirebilirler. Çünkü rekabet yoğun ve sektördeki işletmeler birbirine benzerdir. İnsan faktörü hizmet işletmeleri için önemlidir. Ayrıca nitelikli personeli çekmek ve elde tutmak için işi yapan birey de önemli olmaktadır. Personelin bilgi ve becerisi rekabet gücü elde etme açısından işletmelere avantaj sağlayabilmektedir. Dolasıyla her üç ücret sistemi de hizmet işletmeleri için uygun görünmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum