İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12455

Disiplin kurallarının sağlanmasında hangisi doğru olmayan bir cümledir?


Kuralları ceza vermek aracıyla değil iş yerinin ve personelin güvenliği ve çalışmaların sağlıklı işlemesi amacıyla oluşturmak
Personelin bireysel faaliyetlerinin kurallar aracılığı ile yöneterek işletmenin hedefleri ile örtüşmesini sağlamak
İşletmenin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak
Herkes tarafından açık ve anlaşılır kuralları yazılı olarak oluşturmak
Kuralların kesinlikle değişmez şekilde her dönem için geçerli olmasını sağlamak

Yanıt Açıklaması: Disiplin sistemindeki kurallar çok katı olarak kabul edilmemelidir. Gerekli durumlarda değişiklik yapılabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum