İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12493

Aşağıdaki örneklerden hangisi yapıcı disipline örnek teşkil etmektedir?


Ahmet’in, işletmeye geç gelerek ceza alması
Ahmet'in, verilen görevleri yerine getirmeyerek uyarı cezası alması
Ahmet’in işe geç kalma sebeplerinin kendisine sorulması ve savunmasının alınması
Ahmet’in iş arkadaşlarına karşı nazik davranmaması sonucu uyarı cezası alması
Görev öncesi amirin çalışanlarına kuralları hatırlatması ve istenmeyen davranışları cezalandırması

Yanıt Açıklaması: Yapıcı disiplin personelin kural dışı davranışlarını ceza vermeden düzeltmeyi amaçlar. Kural dışına çıkıldığında personeli cezalandırmak yerine, bu davranışın nedenlerini sorgulamak ve bir daha tekrarlanmaması için personele yardımcı olmak sorunun çözümünde çok daha etkili olacaktır. Yapıcı disiplin uygulamalarında personel bir kuralı ihlal ettiği zaman; kendisine yönetim (rehber) tarafından bu davranışın nedenleri sorulur; ileri sürülen nedenler tartışılır; kural ihlalinin bir daha tekrarlanmaması için birlikte çözüm yolları geliştirilir ve karşılıklı bir anlaşmaya varılır.
Yorumlar
  • 0 Yorum