İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372039

Aşağıdakilerden hangisinde örgütsel açıdan disiplinin tanımı doğru olarak verilmiştir?


Bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabasıdır.

Eğitmek, düzene sokmak veya denetim altına almak olarak nitelendirilebilir.

İstenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür.

Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışlarından dolayı yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasıdır.

İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınması olarak tanımlanır.


Yanıt Açıklaması:

Örgütsel açıdan disiplin, istenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür. A şıkkında verilen tanım bireysel açıdan disiplinin, B şıkkında verilen tanım disipline etmeninin, D şıkkında verilen tanım uyarmanın ve E şıkkında verilen tanım geçici işten uzaklaştırmanın tanımlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum