İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1056677

“Çalışma ilişkileri” ile insan kaynakları arasında bir ilişki vardır, bu ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan kaynakları iş yerinin sendikalı olmasına bağlı olarak geçerli ya da geçersiz olur.

İnsan kaynakları sendikaların varlığını göstermedeki gücüne göre uygunluğunu sağlar.

İnsan kaynakları sendikalardan dolayı ortaya çıkan huzursuzlukları ve anlaşmazlıkları giderir.

İnsan kaynakları çalışanların ve işletmenin verimliliği ile sendika üyeliği arasında bağlantı kurar.

İnsan kaynaklarının aldığı kararlar toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve sendikaların baskısına konu olur.


Yanıt Açıklaması:

Sendikalı işletmelerde insan kaynakları yönetiminin işlev ve faaliyetlerinde farklılıklar olmaktadır. İnsan kaynaklarına ilişkin kararların toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve sendikanın baskısına konu olmasından dolayı işçiler sendikalaştıkça insan kaynakları  yönetiminin işlevleri de farklılaşmaktadır. Sendikalı işletmelerde işverenler, tek yanlı olarak hareket etmek yerine çalışanlarını etkileyen kararları almadan önce sendika yetkililerine danışmaktadır. Aynı zamanda, işçileri etkileyen insan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamak zorunludur. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bunların çözümünde kullanılan
yöntemler, çalışanların ve işletmenin verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Sendikaların varlığı insan kaynakları yönetiminin işlevlerini etkilediği gibi insan kaynakları yönetiminin uygulamaları ve politikaları da sendikaları etkilemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum