İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1369265

I- Tarafsız ve adil değerlemeler yapılabilmektedir

II- Personelin değerlemeye olan güveni artmaktadır.

III- Verilen geri bildirimle personele eksik olan yönlerini görmektedir.

IV- Süreç çok hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

 Yukarıdakilerden hangileri,  360 derece geri bildirim ile yapılan değerleme sürecinin yararları arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II, III ve IV

III ve IV

Yalnızca III

Yalnızca I


Yanıt Açıklaması:

Personelin performansının tek başına ilk amir, kişinin kendisi, iş arkadaşları, astları, müşterileri, danışmanlar ve uzmanlar tarafından değerlendirilmesinin bazı sakıncaları olduğu açıktır. 360 derece geri bildirim ile yapılan değerleme sü- recine ilgili tarafların tümünün birden katılması bu sakıncaları gidermede etkili olmaktadır. Böylece daha tarafsız ve adil değerlemeler yapılabilmekte ve bu nedenle personelin değerlemeye olan güveni artmaktadır. Bunun yanında değerleme sonuçlarının geri bildirimle performansı değerlenen kişiye iletilmesi, personele eksik olan yönlerini görmesi ve bu eksiklikleri gidermesi için fırsat vermesi açısından da önemlidir. Geri bildirimle performansının iyi olduğunu öğrenen kişi için ise bu durum bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum