İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371661

Aşağıdaki performans değerleme hatalarından hangisi “cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka” karşı olunan ve objektif davranılamayan bir hata türüdür?


Peşin hükümlülük

Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme

Kontrast hataları

Merkezi eğilim hatası

Müsamaha ve katılık


Yanıt Açıklaması:

Peşin hükümlü değerlemeciler değerleme yaparken objektif davranamazlar. Peşin hükümlülük cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka, yabancı kökenli personele vb. karşı olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum