İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #875380

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetlerinden biridir?


Üyelerinin ya da mirasçılarının çıkarlarını korumak için dava açma

İşyeri sendika temsilcisi tayin etme

Üyelerinin mesleki eğitim, mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışma

Kurs ve konferanslar düzenleme

Grev ve lokavt fonu kurma


Yanıt Açıklaması:

Sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetleri

1. Toplu iş sözleşmesi yapma,
2. Toplu iş uyuşmazlığının tarafı olma,
3. Üyelerinin ya da mirasçılarının çıkarlarını korumak için dava açma,
4. Grev ve lokavt kararı verme ve bunları yürütme. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum