İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1056723

Sendikalar işçi sınıfı adına örgütlenirler ve işçi sınıfının yeni haklarını elde etmek için ve güvenceler elde etmek için çaba harcarlar buna göre aşağıdakilerden hangisi sendikalar için yanlıştır?


Sendikalar sınıfsal bir nitelik taşır.

Sendikalar sayesinde devletin tüm müdahaleleri geçersiz kılınır.

Sendikacılık hareketi endüstri devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır.

Sendikalar tüm ülkelerde çalışma yaşamının temel unsurudur.

Sendikalar tüm dünya ülkelerinde yaşamın temel unsuru olan toplum üzerinde rol oynarlar.


Yanıt Açıklaması:

İşçi sendikalarının başta gelen amacı üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarını işveren karşısında korumak olduğundan, sendikalar mesleki kuruluşlardır. Ancak üyelerinin mesleki çıkarlarını korumak sendikalara mesleki kuruluş niteliği vermekle birlikte, “işçi sınıfı adına örgütlenmeleri ve işçi sınıfı adına yeni haklar ve güvenceler elde etme yolunda çaba harcamaları” sendikalara sınıfsal bir nitelik kazandırmaktadır Günümüzde sendikalar gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, otoriter siyasi rejimlerden demokratik sistemlere kadar hemen hemen bütün ülkelerde çalışma yaşamının temel unsuru olarak toplumun her alanında önemli rol oynamaktadırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum