İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12350

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymamasının nedenlerden biri değildir?


Kurallardan habersiz olma
Dikkatsizlik
Sorumsuzluk
Stres
Sağlık

Yanıt Açıklaması: Personelin kurallara uymaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Kurallardan habersiz olma • Kuralları yanlış anlama • Dikkatsizlik • Sorumsuzluk • Kasıtlı davranış • İş doyumsuzluğu • Motivasyon eksikliği • Stres
Yorumlar
  • 0 Yorum