İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12420

Bir işletmede iş değerlemesi tamamen yönetimin inisiyatifinde ya da katılımcı bir yaklaşımla yürütülebilmektedir. Her iki yaklaşımın da avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Aşağıda verilen durumların hangisinde gerekçe ve yaklaşım yanlış eşleştirilmiştir?


Yönetimin kendi kontrolü - yönetim inisiyatifi
İşin kısa sürede tamamlanması, az maliyet - yönetim inisiyatifi
Personelin örgütsel bağlılığı - katılımcı yaklaşım
İş değerlemesinin sürekliliğin sağlanması - yönetici inisiyatifi
İşletmenin yetişmiş personeli ve dışardan uzman iş birliği - katılımcı yaklaşım

Yanıt Açıklaması: İş değerlemesi, tamamen yönetimin inisiyatifinde yapılabileceği gibi katılımcı bir yaklaşımla da yürütülebilmektedir. İşletmenin yetişmiş personeli ve dışardan uzmanlarla iş birliğine dayalı yapılan iş değerlemesi katılımcı yaklaşımın aksine yönetimin kontrolünde olmaktadır. Katılımcı yaklaşımda iş değerleme çalışmaları doğrudan yönetimin kontrolünden çıkartılıp bağımsız bir kurul ya da komite tarafından yürütülmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum