İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372088

Disiplin sisteminin personele tanıtılması için aşağıdakilerden hangisi hakkında açıklama yapılmasına gerek yoktur?


İş yerinin tanıtımı

Örgüte ve personele ne tür yararlar sağladığı

Kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği

Kuralların niçin konulduğu

Personelin hakkını nasıl arayacağı


Yanıt Açıklaması:

Disiplin sisteminin personele tanıtılması için; kuralların niçin konulduğu, örgüte ve personele ne tür yararlar sağladığı, kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği, hangi kural ihlaline ne tür ceza verileceği, kural ihlalinin tekrarı halinde ne olacağı ve personelin hakkını nasıl arayacağıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum