İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1057166

“Sendika hakkı” göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İnsanlar izin almaksızın üyelikten ayrılabilirler.

Sendika hakkı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Sendika hakkı ve özgürlüğü bireysel ve kollektif olarak ikiye ayrılır.

Sendika hakkı sadece ulusal mevzuatlarla ve Anayasa ile düzenlenmiştir.

İnsanlar işverenden izin almaksızın sendika kurabilirler ya da sendikaya üye olabilirler.


Yanıt Açıklaması:

Sendikaların doğup gelişmesi ve yasallık kazanması sonucu, günümüzde sendikal haklar denilen ve bireyin ekonomik ve sosyal hakları olarak anayasalarda yer alan bazı hak ve özgürlükler ortaya çıkmıştır. Günümüzde birçok ülke anayasası işçi ve işverenlerin önceden izin almaksızın serbestçe sendika kurabilecekleri, sendikalara üye olabilecekleri ve üyelikten ayrılabilecekleri konusunda temel hükümler getirmiştir. Sendika hakkı yalnızca ulusal mevzuatlarla ve anayasalarla değil, aynı zamanda uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. Sendika hakkı ve özgürlüğü bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü olarak ikili bir nitelik göstermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum