İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12328

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde bir işe diğerlerine göreceli olarak ne kadar ücret ödeneceğinin belirlenmesi anlamına gelen kavramdır?


Ücret yapısı
Ücret geliri
Ücret sistemleri
Nominal ücret
Ücret düzeyi

Yanıt Açıklaması: A şıkkı. Ücret geliri genellikle bir yıl içinde personele ödenen ayni ve nakdî bütünödemelerin toplamını oluşturur. Nominal ücret, para ile ifade edilen ücret miktarıdır. Ücret düzeyi: Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalamadır. Ücret sistemleri ise ücretlerin hesaplanma ve ödenme biçimlerini belirleyen sistemlerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum