İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12380

I. Sıcak bir sobaya dokunur dokunmaz acısını hissedersiniz.II. Soba insanı yakmak için kendisine birkaç kez dokunulsun diye beklemez.III. Sobaya dokunan kişi acının nereden geldiği konusunda şüpheye kapılmaz.IV. Kişi sıcak bir sobaya dokunmuş ve bu eylemin cevabını hemen acıyı hissederek almıştır.Yukarıdaki koşullara göre sıcak soba yaklaşımının öngördüğü etkili disiplin yaklaşımının temel varsayımlarından hangisine varılabilir?


Ceza hemen uygulanır
Ceza kişiye değil yaptığı harekete verilir
Ceza zamana karşı tutarlıdır
Ceza insana karşı tutarlıdır
Ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.

Yanıt Açıklaması: Ceza hemen uygulanır: Sıcak bir sobaya dokunur dokunmaz acısını hissedersiniz. Soba insanı yakmak için kendisine bir kaç kez dokunulsun diye beklemez. Kuralı bozup dokunduğunuz anda sizi yakar. Daha ilk dokunuşta tepkisini gösterir. Dokunana hemen sebep-sonuç ilişkisini gösterir. Ona dokunan kişi acının nereden geldiği konusunda şüpheye kapılmaz. Kişi sıcak bir sobaya dokunmuş ve bu eyleminin cevabını hemen acıyı hissederek almıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum