İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #361833

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Delphi yöntemini tanımlar?


Her birim ya da bölüm kendi personel ihtiyaçlarını tahmin eder ideal olarak yöneticiler bazı verileri alırlar ve bunları kendi bakış açılarıyla birleştirerek tahminde bulunurlar.

Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir.

Bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı olarak belirleyen yöntemdir.

Direkt ve endirekt işçilik kullanıldığı kadrolama oranı, diğer işlerdeki personel gereksinimlerinin sayısını hesaplayarak bulunması yöntemidir.

Talep tahmininde sadece bir faktörün göze alınmasıyla tahmin yapılan yöntemdir.


Yanıt Açıklaması:

Delphi yöntemi, tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez, eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir. Yıkacak kişilik çatışmaların en aza indirerek ve karar sürecinde baskın grup üyelerinin baskısını önleyerek karar vermenin kalitesini artırabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum