İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #362569

I. İma eden sorular
II. Ayrımcalık yaratan sorular 
III. Yanıtı belli olan sorular
IV. Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular
V. İşle alakalı sorular
Yukarıdakilerden hangileri mülakatta sorulabilecek kötü sorular olarak nitelendirilebilir?


Yalnız I

I, II ve III

II, III ve IV

III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Kötü sorular: Mülakatlarda bazı soru türlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
•Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular: Örneğin “İş arkadaşlarınla nasıl anlaşırdın?”. Bu soruya hemen hemen kaçınılmaz olarak verilecek cevap “Sadece iyi” dir.
•İma eden sorular: İma eden soruda, sorulan sorudan kaynaklı olarak verilecek cevap bellidir. Örneğin, “Sen insanlarla konuşmaktan hoşlanırsın, değil mi?” Cevap: “Tabi ki.” olacaktır.
•Ayrımcılık yaratan sorular: Sorular ırk, yaş, cinsiyet, medeni hâl ve çocuk sayısı gibi ayrımcılığa sebep olacak bilgiler içermemelidir. Bunlar mülakatta da, başvuru formunda da uygun değildir.
•Yanıtı Belli Sorular: Bu tip sorularda, mülakatı yapan kişi de aday da cevabı biliyordur.
•İşle alakalı olmayan sorular: Tüm sorular doğrudan ada-yın başvurduğu pozisyonda yapacağı işle ilgili olarak olmaldır.

Yorumlar
  • 0 Yorum