İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372057

I. Kuralların niçin konulduğu
II. Personelin hakkını nasıl arayacağı
III. Kurallara uymayan davranışların nasıl belirleneceği
IV. Kural ihlalinin tekrarı hâlinde ne olacağı
V. Hangi kural ihlaline, ne tür cezanın verileceği
İşletmeler, personeli birtakım kurallara uymaktan zorunlu tutacaklarsa öncelikle o kuralları personele iletmek ve tanıtmak durumundadırlar. Bu amaçla personele yukarıdaki konulardan hangilerinde açıklama yapmak gerekir?


I, II, IV, V

II, III, V

I, III, IV, V

II, IV, V

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Yukarıda ifade edilen konuların tamamında personele açıklama yapılması gerekmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum