İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12381

Cezalandırıcı disiplinin uygulamasında örnek olarak alınması önerilen sıcak soba kuralının en çok tartışma konusu olan yönü aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza hemen uygulanır
Ceza kişiye değil yaptığı harekete verilir
Ceza zamana ve insana karşı tutarlıdır
Ceza öğreticidir
Ceza hatırlatıcıdır

Yanıt Açıklaması: Cezalandırıcı disiplinin uygulamasında örnek olarak alınması önerilen sıcak soba kuralının en çok tartışma konusu olan yönü, cezanın zamana ve insana karşı tutarlılığıdır. Cezalandırıcı disiplinde tutarlılık hayati bir konudur. Tutarlılığın sağlanamadığı bir disiplin uygulamasından başarı beklemek olanaksızdır. Disiplinde tutarlılığın kaçınılmaz bir gereksinim olduğuna kimsenin bir itiraz› olamaz. Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta tutarlılığın nasıl sağlanacağı konusudur.
Yorumlar
  • 0 Yorum