İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12427

Ücret sistemlerinin kendilerini yenileyebilmeleri için şirket stratejilerinde meydana gelen değişiklikler, açılması gereken yeni pozisyonların olması vb. gibi unsurları takip etmesi gerekmektedir. Bu tür değişiklikler işletmelerin ücret politikalarında, stratejilerinde, ücret eğrisinin piyasaya göre konumunda vb. gibi değişikliklere neden olabilmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki değişiklik uygulamalarından hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


Maliyetlerin düşürülmesi için personel azaltma işlemine gidilmesi
Piyasa ücret eğrisinin yukarıya doğru çıkmasına bağlı olarak işletme fiili ücret eğrisinin amacına göre konumunun belirlenmesi
Personel maliyetlerine bağlı olarak şirket verimliliğini arttırmak için tasarruf politikasının uygulanması
İşe alma ve eğitim uygulamalarındaki değişikliklere bağlı olarak dışardan uzmanlarla çalışılması
Piyasanın durumuna göre şirket birleşmelerinin yapılması

Yanıt Açıklaması: İşletmeler, piyasa verilerinin, personel maliyetlerinin ve buna bağlı olarak şirket verimliliğinin, şirket stratejilerinde meydana gelen veya gelmesi beklenen değişikliklerin, açılması beklenen yeni pozisyonların vb. sürekli izlenmesi gerekir. Bu tür değişiklikler, ücret politikalarında, stratejilerinde, ücret eğrisinin piyasaya göre konumunda iş değerleme kriterlerinde vb. bazı değişiklikleri gerektirebilir. Örneğin piyasa ücret eğrisinin yukarıya doğru çıkmasına bağlı olarak işletme fiili ücret eğrisinin amacına göre konumunu belirleyebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum