İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12436

"Bireyin kişisel değer ve tutumlarından oluşan, onun yaşamını dengeleyen, kendi algıladığı özellik ve yetenekleri, güdü, değer, tutum ve davranışları ile bunları dengeleyen ve yönlendiren unsurlardır." Bu tanım kariyerle ilgili hangi kavramı açıklamaktadır?


Kariyer (Dengeleri) Çapaları
Kariyer Hareketliliği
Kariyer Yolu
Kariyer Düzleşmesi (Platosu):
Kariyer Değerleri

Yanıt Açıklaması: A şıkkı. Soruda verilen tanım Kariyer (Dengeleri) Çapalarına aittir.
Yorumlar
  • 0 Yorum