İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1369167

I- Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi

II- Performans standartlarının belirlenmesi

III- ?

IV- Değerleyicilerin eğitilmesi

V- ?

VI- Değerleme sonuçlarının personele iletilmesi

Yukarıda yer alan performans değerleme sürecinin eksik olan III. ve V. adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


III- Değerleme yapılacak işletmenin belirlenmesi

V- Değerlendirmenin zorluk derecesinin belirlenmesi

III- Değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi

V- Değerlendirmede kaç kişinin başarılı olacağının belirlenmesi

II- Değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi

V- Değerlendirme yönteminin belirlenmesi

III- Çalışanların demografik özelliklerinin etüd edilmesi

V- Diğer işletmelerin performans değerleme yöntemlerinin incelenmesi 

III- Değerlemenin test edilmesi

V- Değerlendirme yönteminin belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Performans değerleme süreci belli aşamalardan oluşmaktadır. Performansın doğru bir şekilde değerlenmesi için bu aşamaların her birinin etkin bir şekilde plan- lanması ve uygulanması gerekmektedir.

Performans değerleme süreci içerisinde yer alan aşamaların birçok kaynakta şu şekilde ele alınmaktadır:

Performans kriterlerinin ve değerleme sıklığının belirlenmesi, performans standartlarının belirlenmesi, değerlemeyi yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi, değerleyicilerin eğitilmesi, değerlendirme yönteminin belirlenmesi, değerleme sonuçlarının personele iletilmesi.

Performans değerleme süreci içerisinde yer alan bu aşamaların her biri performansın başarıyla değerlenmesi ve değerleme sonuçlarının doğru yerde kullanılması açısından son derece önemlidir. Bu noktada işletmelerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum