İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371942

Performans değerleme görüşmesinin yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
I. Çalışanın iş performansını, daha önceden belirlenen; sorumluluklar, amaçlar ve performans beklentilerine göre tartışmak
II. Çalışanın değerleme periyodu boyunca gözlemlenen zayıf ve güçlü yanlarını tartışma fırsatı vermek
III. Çalışanlara günlük iş sorunlarını çözmede yardımcı olmak
IV. Çalışana; performansını ve kariyer yönünü etkileyen işle ilgili değişkenler hakkında duygularını ifade etme şansı yaratmak
V. Çalışanın bugünkü durumunu transfer ve terfi yönünde değiştirecek uzun dönemli eğitim ve gelişim çabalarını saptamak
VI. Gelecekteki ücret artışı ve terfi kararları için temel oluşturmak


I-II-V

II-III-VI

III-IV-V-VI

I-II-III-IV-V-VI

IV-V-VI


Yanıt Açıklaması:

Performans değerleme görüşmesinin yapılmasının amacı; Çalışanın iş performansını, daha önceden belirlenen; sorumluluklar, amaçlar ve performans beklentilerine göre tartışmak, Çalışanın değerleme periyodu boyunca gözlemlenen zayıf ve güçlü yanlarını tartışma fırsatı vermek, Çalışanlara günlük iş sorunlarını çözmede yardımcı olmak, Çalışana; performansını ve kariyer yönünü etkileyen işle ilgili değişkenler hakkında duygularını ifade etme şansı yaratmak, Çalışanın bugünkü durumunu transfer ve terfi yönünde değiştirecek uzun dönemli eğitim ve gelişim çabalarını saptamak ve Gelecekteki ücret artışı ve terfi kararları için temel oluşturmaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum