İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #874913

Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendikanın, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmesi sendikanın hangi işlevidir?


Ekonomik yararlar

İş güvencesi

Yönetimin tutumuna karşı güvence

Sosyal ihtiyaçları karşılama

Sendikanın sunduğu hizmetlerden yararlanma


Yanıt Açıklaması:

O¨zellikle genel ekonomik koşulla- rın olumsuz olduğu durumlarda, çalışanları sendikaya üye olmaya iten en önemli neden ekonomik faktörler olmaktadır. Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendika, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmektedir. Sendikaların bu işlevi çalışanların sendikaya üye olma isteğini arttırmaktadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum