İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #877844

Personel yönetimi ile ilgili ifadelereden hangisi doğrudur?


Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar.

Personel yönetimi insan odaklıdır; insanları “geliştirilmesi gereken kaynak” olarak görür.

Personel yönetimi tüm yöneticilerin sorumluluğudur.

Personel yönetimi yüksek düzeyde bağlılığı olan, nitelikli bir iş gücünün geliştirilmesi yoluyla bir örgütün rekabetçi avantaj elde etmesini hedefler.

Personel yönetimi stratejik planlama, rekabet geliştirme programları ve kıyaslama (benchmarking) gibi daha yüksek düzey örgütsel meselelerle ilgili bir yaklaşım içindeki fonksiyonları ve teknikleri kapsar.


Yanıt Açıklaması:

Personel yönetimi çalışanlara “maliyet” unsuru olarak bakar. Buna karşılık İK yönetimi insan odaklıdır; insanları “geliştirilmesi gereken kaynak” olarak görür.

Yorumlar
  • 0 Yorum