İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1056688

Sendikalı olan işletmelerde işverenler tek yanlı olarak hareket etmezler çalışanları etkileyen kararları alırken önce sendika yetkililerine danışırlar burada insan kaynaklarının uyguladığı politikalar ve uygulamalar ile sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi arsında bir ilişki vardır bu ilişki nasıl açıklanır?


İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin ekonomik ve toplumsal alandaki yaşam koşullarına bağlı olması sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin birbiri ile yönetilerek verimin elde edilmesi sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin birbiri ile uygunluğu sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin işletmenin ve devletin amaçları ile uyulması gereken ilkelerle birlikte çalışabilmesi sağlanmalıdır.

İnsan kaynaklarının politikaları ve uygulamaları ile sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yeterli bilgiye, mesleklerle ilgili yeterliliğe ve mesleği tecrübeye sahip olması sağlanmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Sendikalı işletmelerde işverenler, tek yanlı olarak hareket etmek yerine çalışanlarını etkileyen kararları almadan önce sendika yetkililerine danışmaktadır. Aynı zamanda, işçileri etkileyen insan kaynakları politikalarının ve uygulamalarının sendikayla yapılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamak zorunludur.

Yorumlar
  • 0 Yorum