İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12499

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır?


Kariyer Yolu
Terfi
Performans
Emeklilik
Transfer

Yanıt Açıklaması: Performans: Bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, ya da bir örgütün, o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiğini, neyi sağlayabildiğini, nicel ve nitel olarak belirten bir kavramdır. Diğer bir tanımı, performans; bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır.
Yorumlar
  • 0 Yorum