İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12516

Aşağıdaki hangisi işi yapan bireye dair ücret sistemlerinden biridir?


Performansa dayalı ücret sistemi
Bilgiye- beceriye ve yetkinliğe dayalı ücret sistemi
Götürü ücret sistemi
Zamana dayalı ücret sistemi
Parça başı ücret sistemi

Yanıt Açıklaması: Bilgiye-beceriye dayalı ücret sistemlerinde personele hâlen yapmakta oldukları işler için değil, kullanabildikleri bilginin ve becerinin miktarına, tipine ve derinliğine göre ücret ödenir. Bir bireyin performansını sağlayan bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özellikleri de yetkinlik kavramıyla açıklanabilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum