İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #371619

Aşağıdaki performans standart özelliklerinden hangisi “ölçülebilir” özelliğini belirtmektedir?


S-Specific

M-Measurable

A-Achievable

R-Reasonable

T-Time-Bound


Yanıt Açıklaması:

M-Measurable: Standartlar objektif ve ölçülebilir olmalıdır. Nitel ölçüm daha kolayken nitel ölçüm daha zordur.

Yorumlar
  • 0 Yorum