İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #372054

Üçüncü grup suçlar olarak adlandırılan ağır suçlarda suçun ilk defa gerçekleşmesi durumunda suç karşılığı verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?


İşten çıkarma

Kınama

Sözel uyarı

Yazılı uyarı

Aylıktan kesme


Yanıt Açıklaması:

Ağır suçlar, personelin davranışlarını düzeltmesi için herhangi bir çabaya girmeden, sözlü veya yazılı ikazlara gerek duymadan, işten çıkarmayı veya geçici işten uzaklaştırmayı haklı gösteren suçlardır. Bu tür suçlar, örgütsel etkinliğe önemli ölçüde zarar verir, personelin sağlık ve güvenliğini tehdit eder ve personelin moralini olumsuz yönde etkilerler.

Yorumlar
  • 0 Yorum