İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #878217

En üst sendikal örgütlenme modeli olan ve farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan modele ne ad verilir?


İşyeri sendikaları

İşkolu sendikaları

Meslek sendilkaları

Federasyon

Konfederasyon


Yanıt Açıklaması:

Konfederasyon: En üst sendikal örgütlenme modelidir. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların biraraya gelmesiyle kurulurlar. Birçok ülkede konfederasyonlar; hükûmetle, siyasi partilerle ve işveren örgütleriyle olan ilişkileri yürütmekte; yasaların hazırlanmasında ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde aktif bir rol oynamaktadırlar (Tokol, 2001, ss. 40-41; Adal, 2001, s. 339).

Yorumlar
  • 0 Yorum