İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1063395

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve örgütsel performansı artırmak için insan kaynaklarının yapması gereken işlerden biri değildir?


Performans değerlendirme 

Kariyer planlama ve geliştirme 

Ödüllendirme 

Güdüleme 

Disipline etme 


Yanıt Açıklaması:

Performans değerlendirme, Kariyer planlama ve geliştirme, ödüllendirme ve disipline etme, bireysel ve örgütsel performansı artırmak için insan kaynaklarının yapması gereken işler arasında yer alır. Güdüleme bunlardan bir tanesi değildir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum