İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #12297

Bir işletmede çalışanlara, müşteri ilişkilerinde uymaları gereken kuralların ne için konulduğu ve kurallar uygulanmadığı zaman işletme ve çalışanlar için ne tür olumsuzlukların yaşanacağı net olarak anlatılıyorsa, işletmede hangi disiplin yaklaşımının benimsendiği söylenebilir?


Düzeltici disiplin yaklaşımı
Önleyici disiplin yaklaşımı
Rehberlik yaklaşımı
Cezalandırıcı yaklaşım
Yapıcı disiplin yaklaşımı

Yanıt Açıklaması: Önleyici yaklaşım, çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelir. Çalışanlara ceza korkusu ile değil, yararına inandığı için kurallara uyma bilinci aşılamaya çalışır. Bu nedenle de kurallara neden uyulması gerektiği ve uyulmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar konusunda çalışanlar bilgilendirilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum